Ultrasonografi, tıbbi tanı ve değerlendirme yöntemi olarak kullanılan son derece etkili bir görüntüleme tekniğidir. Bu yöntem ile iç organlar ve ...

Radyolojik görüntüleme, modern tıbbın en önemli ve hayati bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu bağlamda, radyoloji dünyasının önemli bir kavramı ...

Batın içinde yoğun gaz olması, tıbbi görüntüleme süreçlerinde sıklıkla rastlanan bir durumdur ve incelemelerin optimal düzeyde olmamasına neden olabilir. Bu ...

Karında ultrasonografi, karın içindeki organların ve yapıların görüntülenmesi için kullanılan güvenli ve ağrısız bir yöntemdir. Bu doğrultuda, karaciğer, safra kesesi, ...

Abdomen US Tüm, tıbbi terminolojide abdominal ultrasonografi olarak adlandırılır. Bu yöntem, karın bölgesinde bulunan organların yapısını ve işlevlerini incelemek için ...

Omurga sağlığındaki problemler, günümüzde pek çok kişinin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir konudur. Özellikle, bel ve boyun ağrısı yaşayanlar için ...

Kardiyotorasik indeks (KTİ), tıbbi bir değerlendirme yöntemi olarak kalp sağlığını incelemek için kullanılır. Bu ölçüm, göğüs kafesinin büyüklüğü ile kalbin ...

Kardiyotorasik oran, tıbbi teşhis ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir yer tutan, basit ve bir o kadar da etkili radyolojik ölçüm ...