Tıbbi görüntüleme tekniklerinin önemli bir yönü olan kontrast maddeler, doku yapıları ve vücut sıvıları arasındaki ...

Kontrast tutulumu göstermeyen lezyonlar, tıbbi görüntüleme tekniklerinde sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu kavram, radyolojik incelemeler ...