Ab-

« Back to Glossary Index

Ab- ön eki Türkçeye ‘den, -den veya -me’ olarak çevrilebilir. Örneğin, ‘abduction’ (eklemin vücudun orta çizgisinden uzaklaşması) kelimesinde olduğu gibi ve ‘anormal’ (normalin dışında) kelimesinde kullanılır. Bu ön ek, bir durum veya eylemin başlangıç noktasından uzaklaştığını ifade eder.

« Sözlüğe Dön