Aberran

« Back to Glossary Index

Sapmış, tıpta normalden farklı, beklenmedik bir yere doğru yönelen veya anormal bir yol izleyen yapıları tanımlamak için kullanılır. Bu terim genellikle damarlar ve sinirler gibi anatomik yapıların beklenmedik yollarını belirtir. Sapmış yapılar, bireyler arasındaki anatomi çeşitliliğini gösterir ve bazen cerrahi işlemler sırasında dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.

« Sözlüğe Dön