ACE

« Back to Glossary Index

Anjiyotensin dönüştürücü enzim, kısaltmasıyla ACE, anjiyotensin I hormonunu anjiyotensin II’ye çeviren bir enzimdir. Anjiyotensin II, kan basıncının artmasına ve vücudun sodyum tutulumunu dengelemeye yardımcı olur. ACE inhibitörleri, kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlardır ve genellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.

« Sözlüğe Dön