Adenilil Siklaz

« Back to Glossary Index

Adenilil siklaz, hücre içindeki sinyal iletimini düzenleyen önemli bir enzimdir. Bu enzim, ATP’nin (adenozin trifosfat) bir ikinci haberci olan cAMP’ye (siklik adenosin monofosfat) dönüşmesini sağlar. Adenilil siklaz aktivasyonu, hücre fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan protein kinaz A’yı da aktive eder.

« Sözlüğe Dön