Adenilil

« Back to Glossary Index

Adenilil, adenozin trifosfat (ATP) üretiminde önemli bir rol oynayan ve enerji taşıyan bir hücresel bileşendir. Bu terim, adenilat siklaz enzimi ile bağlantılı olarak da kullanılabilir; bu enzim, siklik AMP (cAMP) üretir ve hücre içi sinyal iletimini düzenler. Adenilil, biyolojide temel enerji kaynağı olan ATP’nin yapı taşlarından biridir.

« Sözlüğe Dön