Adenilosüksinat

« Back to Glossary Index

Adenilosüksinat, hücrelerde enerji üretimi için kullanılan ve RNA ve DNA’da bulunan adenin adlı bileşiğe bağlı bir moleküldür. Bu molekül, enerji taşıyıcısı ATP ve adenozin fosfat çiftiyle yakından ilgilidir. Adenilosüksinat, özellikle purin sentezi sırasında önemli bir ara üründür ve adenilat siklaz ile adenil süksinat sentetaz enzimleri tarafından katalize edilir.

« Sözlüğe Dön