ADH Antidiüretik Hormon

« Back to Glossary Index

Antidiüretik hormon (ADH), böbreklerde su geri emilimini artırarak idrar miktarını azaltan ve vücutta su dengesini düzenleyen bir hormondur. Hipotalamus tarafından üretilir ve hipofiz bezi aracılığıyla salgılanır. ADH seviyeleri, kan hacmi, osmolalite ve böbrek fonksiyonlarına göre düzenlenmektedir.

« Sözlüğe Dön