Adherens

« Back to Glossary Index

Adherans, bir tıbbi terim olup, hücreler arasındaki bağlılık veya yapışma işlemidir. Hücreler arasındaki bu bağlantı, hücrelerin sıkı bir şekilde bir arada tutulmasına ve dokuların şekil ve fonksiyonunu korumasına yardımcı olur. Adherans genellikle hücre-yüzey molekülleri ve zonula adherens denen özellikli yapılarla sağlanır.

« Sözlüğe Dön