Adipik

« Back to Glossary Index

Adipik asit, beyaz kristal bir yapıdaki organik bir bileşiktir ve özellikle reçine ve naylon üretiminde kullanılır. Adipik asit, yağ asidi oksidasyonu ile elde edilir ve endüstride polimerlerin üretimi için önemli bir hammadde olarak kabul edilir. Türkçeye çevrilen “adipik” terimi, genellikle kimya ve malzeme mühendisliği bağlamında kullanılır ve tıbbi bir açıdan özel bir anlamı yoktur.

« Sözlüğe Dön