Adipozer

« Back to Glossary Index

Adipozere, özellikle su içinde kalan cesetlerde yağların kimyasal değişime uğraması sonucu oluşan bir madde olarak bilinir. Bu süreç, ölümden sonra hücrelerdeki yağların doymamış yağ asitlerine dönüşmesiyle meydana gelir. Adipozere dönüşüm, cesedin korunmasına yardımcı olarak kabul edilir ve adli tıp çalışmalarında önemli bilgiler sağlar.

« Sözlüğe Dön