Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim

« Back to Glossary Index

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), böbrekler tarafından salgılanan ve vücutta kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan bir proteindir. ACE, anjiyotensin I’in, etkili bir damar büzücü olan anjiyotensin II’ye dönüşümünü sağlar. Bu enzim ayrıca vazodilatör etkiye sahip bradikinin molekülünün parçalanmasında da rol oynar.

« Sözlüğe Dön