Asetilkolinesteraz İnhibitörleri

« Back to Glossary Index

Asetilkolinesteraz inhibitörleri, sinir uçlarında asetilkolinin parçalanmasını önleyen ilaçlardır. Bu ilaçlar, Alzheimer hastalığı, miyastenia gravis ve glaukom gibi nörolojik ve göz rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Asetilkolinesteraz inhibitörlerinin etkisi, sinaptik boşluktaki asetilkolin konsantrasyonunu artırarak iletimi güçlendirir ve bu sayede durumun semptomlarını hafifletir.

« Sözlüğe Dön