Çocuk İstismarı

« Back to Glossary Index

Çocuk istismarı, bir çocuğa fiziksel, duygusal veya cinsel zarar veren veya yaşamında ihmal ve istismar yoluyla olumsuz etkiler yaratan her türlü davranışı ifade eder. Bu durum, çocuğun sağlığına, gelişimine ve güvenliğine zarar verebilir ve pek çok hastalık ve sorunla sonuçlanabilir. Çocuk istismarı, toplumlar düzeyinde farkındalığın arttırılması, eğitim ve erken müdahale programları ile önlenmesi gereken önemli bir sosyal sorun olarak kabul edilmektedir.

« Sözlüğe Dön