Görme Keskinliği Testi

« Back to Glossary Index

Görme keskinliği testi, gözlerin net bir şekilde görebilme yeteneklerini ölçmek için kullanılır. Bu testler, küçük harfler veya semboller içeren bir görsel grafik aracılığıyla gerçekleştirilir. Görme keskinliği değeri, ölçülen değerle standart olarak kabul edilen 20/20 görüş arasındaki ilişkiye göre ifade edilir.

« Sözlüğe Dön