Yeterlilik

« Back to Glossary Index

Yeterlilik, bir işin ya da işlemin gerekliliklerini karşılayabilme ve başarıyla tamamlama yeteneği anlamına gelir. Tıbbi bağlamda, yeterlilik terimi genellikle bir doktorun, hemşirenin veya diğer sağlık profesyonellerinin beceri ve bilgilerini değerlendirmek için kullanılır. Yeterli tedavi ve bakım sağlamak, hastaların iyi sonuçlar almasını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlar.

« Sözlüğe Dön