Ölüm, yaşamın kaçınılmaz bir parçası ve bilimsel olarak neler olduğunu anlamak adına otopsi büyük önem taşır. Peki, bu sessiz tanıklığın ...

Ölüm, her canlı için kaçınılmaz bir son olmakla birlikte insanlık tarihi boyunca en büyük sırlardan biri olarak kalmıştır. Pek çok ...