Soru işareti
Görsel: Unsplash

Masturbasyon Orucu Bozar Mı?

Mastürbasyon, özellikle günümüzde hala tabu olarak görülen ancak aslında oldukça yaygın bir cinsel aktivitedir. Bu yazıda, mastürbasyonun tanımı, yaygınlığı ve cinsel sağlıkla ilişkisi ele alınacaktır.

Mastürbasyonun Tanımı

Mastürbasyon, çeşitli yöntemlerle kişinin kendi cinsel organlarına fiziksel uyarı sağlayarak cinsel haz alma amacıyla gerçekleştirilen bir eylemdir. Hem erkekler hem de kadınlar için uygulanabilen bu pratik, genellikle orgazm yaşamaya kadar devam eder. 1

Yapılan araştırmalar mastürbasyonun oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, erkeklerin yaklaşık %90’ının ve kadınların ise %60 ila %80’inin yaşamları boyunca en az bir kez mastürbasyon yaptığını ortaya koymaktadır. Bu rakamlar uluslararasında da benzerlik göstermektedir. 2 Yani mastürbasyon kültürel farklılıklara rağmen yaygın bir şekilde yaşanmaktadır.

Cinsel Sağlık ve Mastürbasyon

Cinsel sağlık, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan, insanların cinsel yaşamları ile ilgili uyum ve sağlıkla ilgilidir. Mastürbasyon, cinsel sağlıkla birçok açıdan doğrudan ilişkilidir ve bu konuda yapılan araştırmalar da pozitif katkılarını göstermektedir.

İslam’ın Mastürbasyon Hakkındaki Görüşleri: Kuran ve Hadislerden Yansıyan Bakış Açısı ve Alimlerin Farklı Düşünceleri

Mastürbasyon, insanların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu bir yöntemdir. Fakat İslam dini, bu konudaki yaklaşımını nasıl şekillendiriyor? Bu bölümde İslam’ın mastürbasyona bakış açısını, Kuran ve Hadislerde bulunan ifadeler ışığında inceleyeceğiz. Daha sonrasında ise farklı İslam alimlerinin görüşlerine değinerek, bu konuda nasıl bir tutum sergilediklerini ortaya koyacağız.

Kuran ve Hadislerde Mastürbasyona Dair İfadeler

İslam kültüründe cinsellik, evlilik kurumu içinde yaşanması gereken bir olgu olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim’de mastürbasyon ile ilgili olarak doğrudan bir ayet bulunmasa da, evlilik ve nikah dışında cinsel ilişkiyi yasaklayan ayetler vardır. 3 Bu bağlamda bazı alimler, masturbasyonun dolaylı olarak yasaklandığını ifade ederler.

Hadis kaynaklarında ise mastürbasyon hakkında daha açık ifadeler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), gençlere evlenmeyi tavsiye eder ve yaşanacak cinsel arzuların bu şekilde helal bir zeminde yaşanmasını öğütler. 4 Eğer ekonomik olarak evlenemeyecek durumda olanlar varsa, oruç tutarak nefislerini kontrol altına almalarını önerir. Bu bağlamda, mastürbasyona başvurmanın doğru olmadığına işaret edilmiş olabilir.

Farklı İslam Alimlerinin Görüşleri

İslam alimleri arasında da mastürbasyon konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bazı alimler, Kuran ve Hadislerdeki ifadelerden yola çıkarak, mastürbasyonun haram olduğunu savunurlar. Bunun temel sebebi, cinsel ilişkinin sadece evlilik içinde yaşanması gerektiği düşüncesidir.

Diğer taraftan bazı alimler ise, mastürbasyonun mekruh olduğunu söylerler. Bu görüşe göre, mastürbasyon kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir eylemdir; fakat zorunlu durumlarda, cinsel arzularını kontrol etmek için başvurulabilecek bir yöntemdir.

Bu konu hakkında farklı İslam alimleri arasında mutabakata varılmış olmasa da, genel kabul gören görüş mastürbasyondan uzak durulması gerekliliğidir.

Oruç ve Cinsellik İlişkisi: Mastürbasyonun Orucu Bozup Bozmadığı Sorunu ve İslam Alimlerinin Fikirleri

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi olarak önemli bir dönemdir. Bu dönemde oruç tutarak, vücut, zihin ve ruh sağlıklarına katkıda bulunulur. Fakat, oruç tutarken cinsellik ilişkisine dair sorular sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle, mastürbasyonun orucu bozup bozmadığı konusu üzerinde tartışmalar sürmektedir.

İslam alimleri arasında konuya dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı mezhepler, mastürbasyonun orucu bozduğunu savunurken, diğerleri ise bu eylemin orucun geçerliliğini etkilemediğini söylemektedir.

Hanefi mezhebine göre, mastürbasyon orucu iptal eden bir harekettir ve kişi günü kaza etmelidir. Maturidi akidesine göre ise bu durum nefsi tatminde bulunan kişiye bağlıdır. Eğer mastürbasyona engel olamayacak kadar büyük bir zorlama hissediyorsa ve sonrasında da yaptığı bu işten dolayı pişman olmuşsa günü kaza etmelidir; fakat eğer sadece nefsanî dürtülerine yenilerek bu işi yapıyor ve ciddi bir zorlaması yoksa, günü kaza etmeli ve hem rahmetin nurundan yoksun kalacak hem de kefaretle cezalandırılacaktır.

Şafi mezhebine göre, mastürbasyon orucu bozan bir eylem olarak kabul edilir ve kişi günü kaza etmelidir. Ayrıca bu mezhepte, mastürbasyona başvuran kişinin tövbe etmesi tavsiye edilir.

Hanbeli mezhebinde ise alimler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda genel kabul gören görüş ise bunun cinsel ilişkiye girmeye benzer bir eylem olduğunu savunanlardır. Lakin bu mezhepteki bazı alimler, mastürbasyonun orucu bozduğunu reddederken diğerleri bunun sadece mekruh olduğunu ifade etmektedir.

Mâlikî mezhebine göre ise, kişi eğer mastürbasyon yaparak meni/meniyet çıkarırsa orucu bozulur ve günü kaza etmelidir. Eğer meni çıkmamışsa orucu devam eder ancak işlediği fiil mekruh sayılır.

İleri Okuma

  1. https://www.cetad.org.tr/73/sik-sorulan-sorular/31/masturbasyon ↩︎
  2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mast%C3%BCrbasyon ↩︎
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam%27da_mast%C3%BCrbasyon ↩︎
  4. https://forum.shiftdelete.net/konular/zenginler-evleniyor-fakirler-oruc-tutuyor-peki-ama-neden.710159/ ↩︎
Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla