‍Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT), önemli bir tıbbi görüntüleme tekniği olarak bilinir. Özellikle kanser, kalp ve nörolojik rahatsızlıklar gibi birçok hastalığın ...

İntensite, fizikte genellikle bir olayın şiddetini veya bir miktarın yoğunluğunu belirten bir terimdir. Tıbbi alanda ise bu terim, çeşitli görüntüleme ...

Sağlık taramaları ve tedavi süreçleri, birçok insan için karmaşık ve endişe verici olabilir. Özellikle bazı tıbbi terimler, hastalar ve hasta ...

SUV (Standart Uptake Value – Standart Alım Değeri), tıbbi görüntüleme çalışmalarında sıkça karşılaşılan kritik bir ölçüttür, özellikle PET BT (Pozitron ...

Her kadının sağlık bilinci, meme sağlığı konusunda ciddi bir öneme sahiptir. Mamografi testleri, meme kanseri taramalarının vazgeçilmez bir parçası olarak ...

Tıbbi görüntüleme tekniklerinin önemli bir yönü olan kontrast maddeler, doku yapıları ve vücut sıvıları arasındaki kontrast farkını arttırarak dokular arasındaki ...

Kireçlenme, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir durumdur ve özellikle diz ekleminde kireçlenme, hareket kabiliyetini ciddi ölçüde kısıtlar. Diz kireçlenmesi ...

Lobüle konturlu hipoekoik solid lezyonlar, ultrason taramalarında sıkça gözlemlenen bulgulardır ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilirler. Pek çok kişi, bu terimi ...

Kontrast tutulumu göstermeyen lezyonlar, tıbbi görüntüleme tekniklerinde sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu kavram, radyolojik incelemeler sırasında kullanılan kontrast maddelerin belirli ...

Karaciğer sağlığının önemi günümüzde her zamankinden daha büyük bir değere sahiptir. Bu hayati organ, vücudumuzun işleyişi açısından büyük önem taşır ...