Eğitimlerini tamamlayıp yeni görev yerlerine atamaları yapılan pratisyen ve uzman hekimlerin hangi sağlık tesislerinde iş ...