Sağlık Bakanlığı, 113. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nı çekerek yeni pratisyen ve uzman hekim atamalarını ...