Kramp, iskelet kaslarında istemsiz olarak meydana gelen ağrılı kasılmalar olarak tanımlanabilir. Bunlar genellikle geçicidir ve ...