‍PET/BT taraması, vücudun farklı bölgelerindeki hastalıkları tespit etmek için kullanılan güçlü bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. ...

FDG, tıbbi olarak “Florodeoksiglukoz” anlamına gelmektedir ve pozitron emisyon tomografisi (PET) olarak bilinen görüntüleme yönteminde ...

SUV (Standart Uptake Value – Standart Alım Değeri), tıbbi görüntüleme çalışmalarında sıkça karşılaşılan kritik bir ...