‍Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT), önemli bir tıbbi görüntüleme tekniği olarak bilinir. Özellikle kanser, kalp ve ...

SUV (Standart Uptake Value – Standart Alım Değeri), tıbbi görüntüleme çalışmalarında sıkça karşılaşılan kritik bir ...