Lobüle konturlu hipoekoik solid lezyonlar, ultrason taramalarında sıkça gözlemlenen bulgulardır ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilirler. ...

Ultrasonografi, tıbbi tanı ve değerlendirme yöntemi olarak kullanılan son derece etkili bir görüntüleme tekniğidir. Bu ...

Batın içinde yoğun gaz olması, tıbbi görüntüleme süreçlerinde sıklıkla rastlanan bir durumdur ve incelemelerin optimal ...

Karında ultrasonografi, karın içindeki organların ve yapıların görüntülenmesi için kullanılan güvenli ve ağrısız bir yöntemdir. ...

Gebelik döneminde yapılan ultrason muayeneleri, bebeğin sağlığı ve gelişimi için son derece önemlidir. Bu muayeneler ...