Logo

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO), sağlığı “sadece hastalık veya sakatlık olmaması, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlayan öncü bir uluslararası sağlık otoritesidir. Bu tanım, 1948’de DSÖ Anayasası’nda kabul edilmiştir ve günümüzde de halen geçerliliğini korumaktadır. Bu kapsamlı sağlık tanımı, bireylerin genel yaşam kalitesi ile ilgili çeşitli faktörleri değerlendiren ve hastalıkların önlenmesi yanında refahın artmasıyla da ilgilenen bir yaklaşımdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımı, sağlığı yalnızca fiziksel boyutuyla değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal boyutlarıyla da ele alarak bireysel yaşam kalitesini ön plana çıkarmıştır. Bu anlayış, insanların mental ve sosyal sağlığına da önem vermenin; fiziksel hastalıkların yönetimi kadar önemli olduğunu vurgular. Zihinsel sağlık kavramına dahil olan duygu durumları ve stres düzeyleri, yaşam kalitesi üzerinde büyük etkiye sahiptir ve bu nedenle üzerinde durulması gereken önemli bir faktördür.

Sosyal sağlık kavramı ise, bir bireyin toplumdaki yerini ve ilişkilerini, aile ve arkadaş çevreleriyle olan etkileşimlerini ve sosyal destek sistemlerini ifade eder. Bu boyutta yaşanan sorunlar, bireyin refah düzeyini azaltabilir ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımı, bu nedenle toplumların sosyal koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların da sağlıklı bir hayatın önemli bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.

İlgili tanım aynı zamanda sürdürülebilir sağlık hizmetlerine erişimin önemine dikkat çeker. Eşit şartlarda herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, WHO’nun en temel hedefleri arasındadır. Bu anlayış bireylerin sağlıklarını koruyup geliştirme sürecinde siyasi, ekonomik ve eğitim faktörlerine göz atarak sosyal adalet ve dayanışmayı öne sürer.

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla