Görsel: Unsplash
Görsel: Unsplash

Hastalık Nöbeti Bulmaca Cevapları

Hem çengel hem kare bulmacalarda rastladığımız hastalık nöbeti sorusuna yanıt verecek olan 3 sözcük mevcuttur: kriz, buhran ve bunalım. Bu kelimeler sırasıyla Arapça, Farsça ve Latince kökenlidir.

Kriz, ruhsal ve fizyolojik hastalıklar için kullanılırken, aynı zamanda zor durum ve meşakkat anlamına da gelir (örneğin ekonomik kriz).

Buhran da kriz ve nöbetle aynı anlama gelir.

Bunalım ise sıkıntı, üzüntü, darboğaz ve kriz anlamında kullanılır.