Serum
Görsel: Unsplash

Yoğun Bakımdaki Hastanın Öleceği Nasıl Anlaşılır?

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalar, yaşamlarını bağımsız sürdürebilmek için sürekli veya yoğun tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Bu hastalar, genellikle yaşamsal işlevlerini koruyamayacak kadar ağır veya akut hastalıkları olan kişilerdir. Örneğin, şiddetli sepsis, organ yetmezliği ve çoklu travma gibi durumlar yoğun bakıma gereksinimi olan hastalıklardır.

Yoğun bakımdaki hastaların öncelikleri, acil tıbbi şartlar ve semptomlar dikkate alınarak belirlenir. Genellikle hemodinamik stabilize edilmemiş olan, hızlı girişim ve takip gerektiren, solunum ve kardiyovasküler desteğe ihtiyaç duyan hastalar yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilir. YBÜ’deki hastalar için en yaygın ölüm belirtileri, solunum yetmezliği, multiorgan yetmezliği ve şiddetli sepsis nedeniyle gelişen dolaşım bozukluklarıdır. Bu belirtilerin önceden tespiti, bilinçli müdahaleler ve uygun testler planlamak açısından büyük önem taşır.

Karar verme süreçlerinde doktorlar, bir hastanın yaşam süresini tahmin etmek ve yoğun bakım ihtiyaçlarını belirlemek için APACHE II skorlaması gibi çeşitli metotları kullanır. Bu metotlar arasında risk değerlendirmesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve hastanın mevcut durumuna özgü algoritmalara dayanıyor olabilir.

Yoğun bakımdaki hastanın öleceği, anlaşılabilir nedenler ve belirtilere dayalı olarak tahmin edilebilir. Özellikle solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği ve şiddetli sepsis gibi yoğun bakımda sıkça görülen durumlar, yaşam süresi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, yapılan araştırmalar ve tıp literatüründeki örnekler de, bu argümana destek sağlamaktadır.

Fizyolojik göstergeler

Yoğun bakımdaki hastanın öleceği anlaşılması zordur ve kesin ifadeler kullanmak doğru değildir. Ancak, bazı fizyolojik göstergeler ölüm riskinin artabileceğine işaret edebilir.

Fizyolojik göstergeler aşağıda sıralanmıştır:

A. Vital belirtiler

Hastanın yaşamsal fonksiyonlarını gösteren önemli değerlerdir.

 1. Nabız: Hastanın nabzının değişimi, ölüme yaklaşmakta olan bir hastayı tespit etmek için kullanılabilir. Nabız hızının artması, vücudun düşük kan basıncına ve düşük oksijen seviyelerine tepki olarak gerçekleşir. Nabız hızının çok yüksek olması (taşikardi) veya çok düşük olması (bradikardi) ciddi bir sağlık sorununu gösterir ve hastanın durumu kötüleşebilir.
 2. Kan Basıncı: Düşük kan basıncı (hipotansiyon), kötüleşen bir durumun habercisidir. Organların yeterli oksijen ve besin alamadığı anlamına gelir. Hipotansiyon, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve şok gibi sonradan ölümlere neden olabilecek durumlarla ilişkilendirilebilir.
 3. Solunum Hızı: Solunum hızındaki ani değişiklikler ve düzensiz solunum paternleri, yoğun bakımdaki hastaların ölmek üzere olduklarını gösteren bir başka belirtidir. Solunum sıkıntısı veya hızlı nefes alıp verme (taşipne), vücudun düşük oksijen seviyelerine tepki olarak gerçekleşir ve hastanın durumunu kötüleştirir.

B. Diğer Fizyolojik Göstergeler

Yoğun bakımdaki hastalarda ayrıca şu fizyolojik göstergelere dikkat etmek önemlidir:

 1. Bilinç Durumu: Hastanın bilincini kaybetmesi veya uyandırılamaması, beyin fonksiyonlarının kötüleştiğine işaret eder ve ölüm riskini artırır.
 2. Cilt Rengi ve Dokusu: Soluk, mavi, sarı veya kül rengi cilt tonları ve uzuvların soğukluğu, kan dolaşımının azaldığını gösterir.
 3. İdrar Çıktısı: Yoğun bakım hastalarında idrar çıkışının azalması genellikle kötüye gidişi gösterdiği için ölüm riskinin arttığına işaret olarak kabul edilebilir.

Oksijen Doygunluğu ve Solunum Problemleri

Oksijen doygunluğu ve solunum problemleri, yoğun bakım hastalarının durumlarını değerlendirmede önemli faktörlerdir. İşte bu iki anahtar kavram hakkında detaylar:

 1. Oksijen doygunluğu: Hasta üzerinde sürekli ölçümler yaparak takip edilen oksijen doygunluğu düzeyi, vücuttaki oksijenlenme durumunu gösterir. Normalde, oksijen doygunluğu %95 ile %100 arasında olmalıdır. Hastanın doygunluk düzeyi %90’ın altına düştüğünde ya da sürekli düşük seviyede kaldığında, yaşamsal tehlike söz konusu olabilir.
 2. Solunum problemleri: Yoğun bakım hastalarında solunum problemleri sıkça görülür ve bu durum ölüm riskini artırabilir. Öncelikle, hastanın solunum sıklığı ve derinliği dikkatlice izlenmelidir. Normal solunum hızı, dakikada 12 ile 20 arasında olmalıdır. Hastanın solunum hızı çok yavaş ya da çok hızlı olduğunda, hayati tehlike belirtisi olabilir.

Ayrıca, solunum seslerine de dikkat edin. Hırıltılı ya da çatallaşmış solunum sesleri, akciğerlerde ciddi bir problemin olduğuna işaret edebilir ve hasta için ölümcül bir risk oluşturabilir.

Oksijen doygunluğu ve solunum problemleri yoğun bakımda yatan hastalar için yaşamsal önem taşır. Hekimler ve sağlık çalışanları bu verilere sürekli olarak dikkat etmelidir. Ayrıca hasta yakınlarının da bu değerler ve hastanın genel durumu hakkında bilgi sahibi olması, hem hasta için daha güvenli bir ortam sağlayacak hem de yakınlarının kaygılarını bir nebze azaltacaktır. Unutulmamalıdır ki yoğun bakım sürecinde hasta yakınları için iletişim ve bilgilendirme oldukça önemlidir.

İç organlar
Görsel: Unsplash

Organ Yetmezliği Belirtileri

Yoğun bakımda yatan hastaların durumlarının ne zaman kritikleşeceğini önceden anlamak, hem hasta yakınları için hem de hastalar için önemli bir konudur. Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı önemli belirtiler ve işaretler bulunmaktadır. İşte yoğun bakımdaki hastaların organ yetmezliği belirtileri nelerdir?

 • Solunum problemleri: Yoğun bakımdaki hastaların solunum güçlüğü çekmeye başlaması, durumlarına dair önemli bir ipucu olabilir. Hızlı veya sığ nefes alıp vermeleri, durumu kötüye giden hastalarda aranması gereken belirtiler arasındadır.
 • Vücut ısısı: Hastaların vücut ısısında düzensizlik ve dalgalanmalar yaşanabilir. İlerleyen süreçlerde vücudun normal ısısını muhafaza edememesi, olası bir organ yetmezliğinin göstergesi olabilir.
 • Tansiyon düşüklüğü: Yoğun bakımda yatan hastalarda tansiyonun aniden düşmesi ya da sürekli olarak düşük seyretmesi, yaşam fonksiyonlarının tehlikeye girdiğine dair bir uyarı işareti olabilir.
 • Bilinç kaybı: Hastaların uzun süreli bilinç kayıpları yaşaması ya da uyandıklarında oryantasyon bozukluğu yaşamaları, organ yetmezliği belirtileri arasında yerini alır.
 • Hızlı kalp atışı: Kalp atışlarının aniden hızlanması ve sürekli yüksek seyretmesi, özellikle kalp ve dolaşım sistemi açısından ciddi problemlere işaret edebilir.
 • Üriner sistem: Hastaların üriner sistemlerinde meydana gelen problemler, özellikle böbrek yetmezliği belirtileri olarak kabul edilmektedir. Bu durum, yakın dönemde yaşam sonlandırıcı olabilir.
 • Cilt değişiklikleri: Hastaların cilt renklerinde ve dokusunda anormal değişiklikler meydana gelirse, bu durum ciddiye alınmalı ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi önemlidir.
 • Laboratuvar sonuçları: Hastaların yapılan kan ve idrar testlerindeki değerlerin anormal seyretmesi ya da kötüye gitmesi, organ işlevlerinin zayıfladığına işaret edebilir. Özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını gösteren değerlerin düşüklüğü büyük önem taşır.
Ultrasound
Görsel: Unsplash

Kısaca Özetleyecek Olursak

Yoğun bakım, hasta ve hastalarının aileleri için zorlu bir süreç olabilir. İyi bir haber veya kötü gelişmelerle karşı karşıya kalmak her zaman mümkündür. Bu nedenle, yoğun bakımda yatan bir hastanın öleceği anın nasıl anlaşılacağı konusu, hem hasta yakınları hem de sağlık profesyonelleri için önemlidir. İşte bu sürecin belirtilerine ve hastaların durumunun nelerden etkilendiğine dair bilgiler.

Vital Bulgu Değişiklikleri

Hastanın yaşamsal işaretlerindeki değişiklikler genellikle büyük bir sağlık probleminin habercisidir. Nabız, kan basıncı, solunum hızı ve oksijen seviyelerinin değişimleri, durumların kötüleştiğine işaret edebilir. Eğer bu işaretler düşük seviyede seyrederse, özellikle uzun süreli olarak devam ediyorsa, hastanın yaşam sürecinin sonlarına yaklaştığı düşünülebilir.

Organ Fonksiyonlarında Bozulma

Yoğun bakımda yatan hastaların başlıca sorunu organ yetmezliğidir. Böbrek, karaciğer ve akciğer fonksiyonlarının bozulması gibi problemlerin yaşanması, genel durumun kötüleştiğine işaret eder. Bu durumlar organ yetmezliği seviyesine ulaştığında, hastanın hayatının tehlikede olduğu düşünülür.

Kritik Değerler ve Prognoz

Hastaların yaşam süreçlerini değerlendirmek için yoğun bakımda kullanılan birkaç test bulunmaktadır. Bunlar arasında yaşam sürecini öngören APACHE gibi skorlamalar da yer almaktadır. Bu tür puanlamalar ve test sonuçları doğrultusunda doktorlar, hasta hakkında prognoz yapabilir ve durumun ileride ne yönde evrileceği konusunda fikir sahibi olabilirler.

Hasta Yakınlarının Dikkate Alması Gerekenler

Yoğun bakımda yatan hastanın durumu hakkında sağlık ekibi ile düzenli olarak iletişimde olmak önemlidir. Doktorlar ve hemşirelerle sürekli bir diyaloğa girerek hastaların genel sağlığı hakkında bilgi almak, hem hasta yakınları için rahatlama sağlar hem de gelişen durumları anlama şansını artırır.

Sonuç olarak, yoğun bakımda yatan hastanın öleceği anın tespit edilmesi, yaşam belirtileri ve vücut işleyişinde gözlemlenen değişikliklere dayanmaktadır. Ancak bu süreçte en doğru yönlendirme hekiminiz tarafından yapılacaktır.

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla