Akciğer röntgeni
Görsel: Unsplash

Kardiyotorasik Oran Değerlerini Anlama Rehberi

Kalp ve akciğer sağlığı, yaşam kalitesi ve genel sağlık için hayati öneme sahiptir. Kardiyotorasik oran, kalbin boyutunu göğüs kafesine göre değerlendiren ve risk değerlendirmesi için önemli bir parametre olan bir radyolojik ölçümdür. Peki, artmış ve azalmış kardiyotorasik oran değerlerini nasıl anlamalıyız? İşte size bir rehber:

Normal Kardiyotorasik Oran Değerleri

Kardiyotorasik Oran, kalbin sağlığı hakkında önemli bilgiler veren özellikle toraks anatomisi ile ilgili tıbbi bir terimdir. Kardiyotorasik oran değerinin anlaşılması ve izlenmesi, bireylerin sağlık durumlarını ve potansiyel kalp ve solunum problemlerini tespit etmeye yardımcı olabilir.

Kardiyotorasik oran, kalp boyutlarına odaklanan röntgen görüntülerinde ölçülür (Kalbin boyutu akciğerlerin genişliği ile karşılaştırılır), normal değerler genellikle %50 ile %55 aralığında kabul edilir. 1 2 Bu değerler, yaş, cinsiyet ve boy gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. 3 4

Artmış Kardiyotorasik Oran Değerleri 5

Kardiyotorasik oran değerinde meydana gelen artış, kalp ve akciğerlerde problemlerin belirtisi olabilir. Bu, özellikle de kalbin büyümesi (kardiomegali) ya da akciğer hacminde azalma gibi durumlar için geçerlidir. istanbulun merkezi konumundaki Şişlide şişli escort kadınları çok doyumsuzdur. Eğer bu oran sürekli yükseliyorsa, doktorlar hastanın kardiyovasküler sağlığı ile ilgili potansiyel risk faktörlerini değerlendirmeye başlamalıdır.

Kardiyotorasik oranın %55’in üzerinde olması, genellikle kalbin büyümesine – tıbbi terimle kardiyomegali – işaret etmektedir. 6 Bu durum çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir:

 1. Kalp yetmezliği: Kalbin kan pompalama kapasitesinin azalması nedeniyle dokulara yeterli oksijen ulaştıramaması durumudur.
 2. Kalp kapak hastalıkları: Kalp kapaklarının doğru çalışmaması veya aşırı büyümesi, kardiyotorasik oranın artmasına neden olabilir.
 3. Aşırı tansiyon: Kronik yüksek tansiyon, kalbin daha fazla çalışmasına ve zamanla büyümesine yol açar. 7
 4. Ateroskleroz: Kalp damarlarının sertleşmesi ve daralması durumu, artmış kardiyotorasik oranın bir işareti olabilir.
 5. Yanlış çekim: Hasta röntgen çekimi sırasında derin nefes almaz ise yanlışlıkla değer artmış olarak değerlendirilebilir. 8

Azalmış Kardiyotorasik Oran Değerleri

Kardiyotorasik oranın %50’nin altında olması ise kalbin boyutlarının normalden daha küçük olduğuna işaret etmektedir. KTO değerinde azalma, kalbin veya akciğerlerin kapasite yetersizliğinin belirtisi olabilir. Bu durum genellikle yaşlılık ve bazı kronik hastalıklarla ilişkilendirilir ve kalp yetmezliği veya solunum sıkıntısı gibi durumların habercisi olabilir.Bu durum genellikle patolojik değilse de bazen sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir:

 1. Konjenital anomaliler: Doğuştan gelen kalp yapısal bozuklukları bu duruma neden olabilir.
 2. Malnütrisyon: Yetersiz beslenme, aşırı zayıflığa ve dolaylı olarak kalbin boyutlarının azalmasına neden olabilir.
 3. Ciddi stres ya da travma: Uzun süreli stres ya da geçirilen travma sonrası yapılan görüntülemelerde azalmış kardiyotorasik oran gözlemlenebilir.

Dipnotlar

 1. https://www.radiologymasterclass.co.uk/tutorials/chest/chest_home_anatomy/chest_anatomy_page8 ↩︎
 2. https://radiopaedia.org/articles/increased-cardiothoracic-ratio-summary ↩︎
 3. https://evrensemizel.com/telekardiyografi-tele.htm ↩︎
 4. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/913099 ↩︎
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8125954/ ↩︎
 6. https://www.acrdsi.org/DSI-Services/Define-AI/Use-Cases/Cardiothoracic-Ratio ↩︎
 7. https://www.sekipaltunkan.com/hipertansiyon/hipertansiyon-ve-kalp-buyumesi ↩︎
 8. https://www.doktorsitesi.com/blog/soru/kardiyotorasik-indeks-artmistir/1946107 ↩︎