Görsel: Unsplash

Plevral Sıvının Akciğer Sağlığı ve Hastalıklarındaki Rolü

Plevral sıvı, göğüs boşluğunda bulunan akciğerleri çevreleyen plevral zarlar arasında yer alan ince bir sıvı tabakasıdır ve önemli bir rol oynamaktadır. Bu sıvının temel amacı, akciğerlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesini mümkün kılacak şekilde hareket etmeleri için gerekli sürtünme ortamını sağlamaktır.

Plevral boşlukta bulunan sıvı miktarının normal düzeylerden fazla veya az olması, solunum problemlerine yol açabilecek durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Örneğin; plevral effüzyon adını verdiğimiz durumda, plevral boşlukta aşırı miktarda sıvı birikmesi sonucunda nefes alma kapasitesi azalabilir veya tamamen engellenebilir.

Bunun yanında plevral sıvının rengi, görünümü ve içeriği çeşitli hastalıkların tanısında da çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle kanser, enfeksiyonlar ve iltihabi hastalıklar gibi durumlarda, doktorların yaptığı plevral efüzyon tanısı plevral sıvının karakteristik özellikleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, plevral sıvının oluşumu ve hastalıkların tanısındaki önemine dikkat çeken bu yazımızda, bu konulara daha detaylı bir bakış atarak, sağlığımızı koruma ve hastalıklara erken müdahale konusunda bilinçlenmeye katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Plevral Sıvının Görevi

Plevral zarlarının sağlıklı işlemesinde elzem olan plevral sıvının ana amacı, sürtünmeyi azaltarak akciğerlerin rahatça hareket etmesine yardımcı olmaktır. Bu kritik bileşen, akciğerlerin şişmesine ve sönmesine olanak tanır, böylece solunum süreci boyunca yaşamsal fonksiyonların kesintisiz devamını sağlar.

Plevral sıvının üretimi ve drene edilmesi sürekli devam eder; bu dinamik olaylar, plevra boşluğunda istenilen düzeyde sıvı miktarının korumasını sağlar. Bu dengeli süreç vücutta homeostazın sağlanması için önemlidir, çünkü plevral sıvının fazlalığı veya eksikliği akciğerlerin hareketini zorlaştırabilir ve komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle plevral sıvıda meydana gelen anormal değişimler, bazen ağrılı ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Solunum sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması için yeterli miktarda plevral sıvının sürekli üretimi ve drenajının önemi göz ardı edilemez

Plevra zarları, akciğerleri çevreleyen ince zarlardır ve plevral sıvı, bu zarlar arasında yer alarak sürtünmeyi azaltarak akciğerlerin rahatça genişlemesine olanak tanır. Plevral sıvının birikmesi veya dengesizliği ise şüpheli patolojik süreçlerle ilişkilendirilir. Plevra zarlarındaki iltihaplanma, enfeksiyonlar, travmalar ve tümörler gibi durumlar, plevral efüzyon adı verilen bu sıvının birikmesine sebep olabilir. Bu nedenle, solunum problemleri yaşayan hastalarda düzgün bir değerlendirme yapmak ve doğru yöntemlerle tanı koymak hayati öneme sahiptir.

Plevral efüzyonun tanısı için kullanılacak ilk yöntemler fizik muayene ve göğüs röntgenidir. Fizik muayene ile doktorlar akciğerlerin işleyişinde belirgin anormallikleri tespit edebilirken, göğüs röntgeni ise plevra alanında sıvı birikiminin varlığını ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, kesin teşhis ve altta yatan nedenin belirlenmesi için torasentez adı verilen invaziv bir yönteme başvurulabilir.

Torasentez sırasında, ince bir iğne ile plevral boşluğa girilerek sıvı örneklemesi yapılır ve sıvının laboratuvar incelemeleri ile tanı kesinleştirilir. Bu işlemde doğru yöntemlerin ve prosedürün takip edilmesi, çünkü yanlış uygulamalar ya da bilgisiz müdahaleler ciddi komplikasyonlar meydana getirebilir. Dolayısıyla, plevral efüzyonun tanısı ve tedavisi, sağlık profesyonellerinin bilgisi, deneyimi ve uygun ekipmanla doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Görsel: Unsplash

Plevral Sıvı Tanımı: Vücutta Oynadığı Rol ve İşlevi

Plevral sıvı, akciğerlerimizi ve göğüs boşluğumuzu kaplayan plevra adı verilen ince zarlar arasında bulunan az miktarda sıvıdır. sağlıklı kişilerde yaklaşık 20 ml civarında olan bu sıvının ana fonksiyonu akciğerlerin rahatça genişlemesini ve daralmasını sağlayarak solunum sürecini kolaylaştırmaktır. Plevral sıvının tanımını, rolünü ve işlevlerini inceleyerek, vücudumuzdaki bu önemli bileşenin değerini daha iyi anlayabiliriz.

 1. Sürtünmeyi Azaltma: Plevral sıvının belki de en önemli işlevi, akciğerler ve göğüs duvarı arasındaki sürtünmeyi azaltarak solunumu kolaylaştırmaktır. İki plevra tabakası arasındaki sıvı, organların birbirine sürtünmeden hareket etmesini sağlar ve konforlu bir solunum sürecini destekler.
 2. Negatif Basınç Oluşturma: Plevral boşluk doğal olarak negatif bir basınca sahiptir, bu da akciğerlerin genişlemesini ve havanın akciğerlere girişini mümkün kılar. İki plevra arasındaki hava basıncının düşük olması, solunum sürecini daha verimli ve enerji tasarruflu hale getirir.
 3. Bağışıklık İşlevi: Plevral sıvı, bakteri ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olan beyaz kan hücreleri ve sıvı içerir. Bu sayede, sıvı akciğer ve göğüs duvarını koruyarak, hastalıklardan olabilecek zararları en aza indirgemeye yardımcı olur.

Sürtünmeyi engelleyen, negatif basınç sağlayan ve bağışıklık fonksiyonları gibi bir dizi görevi yerine getireren plevral sıvı vücudumuzda kritik rol oynamaktadır.

Plevral Sıvı Oluşumu

Plevral sıvı, göğüs boşluğunda bulunan iki tabaka arasında yer alan ince ve berrak bir sıvıdır. Bu tabakalar arasında normalde az miktarda sıvı bulunur ve bu, akciğerlerin hareketini kolaylaştırarak normal solunumu sağlar. Ancak bazen plevral sıvı birikimi, bazı anormal durumlarda ve hastalıklar nedeniyle artabilir. Plevral sıvı birikimi ile ilgili başlıca nedenlere bakacak olursak

Normal Koşullar

 • Yüksek kardiyak basınç: Sol kalbin yetersizliği ve vücuttaki sodyum seviyesinin yüksek olması gibi durumlar akciğerlerde kan basıncının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, plevral boşluğa daha fazla sodyum ve su sızması olur, doğal olarak da sıvının oluşumu artar.
 • Artan kılcal geçirgenlik: Plevral zar kılcalları duruma göre daha fazla geçirgen hale gelebilir ve bu durumda daha fazla protein ve su zarların dışına sızarak birikir.

Anormal Koşullar

 • Virütik veya bakteriyel enfeksiyonlar: Pnömoni veya tüberküloz gibi akciğer enfeksiyonları, plevral sıvıda iltihaba neden olabilir ve bu da anormal sıvı birikmesine yol açar.
 • Malign hastalıklar (kanserler): Meme, akciğer, yumurtalık veya kan kanseri gibi malign hastalıklar, plevral zarın geçirgenliğini etkileyebilir ve plevral sıvı birikimi oluşturabilir.
 • Otoimmün hastalıklar: Lupus veya Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar da plevral zarlar arasında iltihap oluşturarak plevral sıvı birikmesini tetikleyebilir.
 • Pulmoner emboli: Akciğerdeki damarlarda kan pıhtısı oluştuğunda, yeterli miktarda kan akımı sağlanamaz ve bu durum plevral sıvının artmasına neden olabilir.
 • Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğiyle birlikte düşük albümin seviyesi, sodyum ve suyun vücutta daha fazla birikmesine yol açarak sistemik ödemler ve plevral boşlukta sıvı toplanması gerçekleştirir.
 • Plevrit: Akut veya kronik pleuritis rahatsızlıkları da plevral boşluğun iltihaptan etkilenmesi sonucu sıvının biriktiği durumlar olarak bilinmektedir.

Plevral Sıvı Analizi

Plevral sıvı analizi için tanısal yöntemler, akciğerler ve göğüs boşluğu ile ilgili pek çok potansiyel sağlık sorununun teşhisine yardımcı olan önemli ve hayati işlemlerdir. Bu süreç, doğru ve hızlı bir tanı koymak adına düşük risk faktörleriyle birlikte yüksek başarı oranına sahip görüntüleme teknikleri ve torasentez prosedürü gibi oldukça etkili ve güvenilir yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Plevral sıvının özelliklerini değerlendiren bu analiz sayesinde, enfeksiyonlar, tümörler ve iltihaplanmalar gibi çeşitli hastalıkların neden olduğu sorunlar ortaya çıkartılabilir. Ancak bu işlemlerin uygulanması esnasında, deneyimsiz ellerde veya uygun olmayan yöntemlerin tercih edilmesi durumunda, hastaların yaşayabileceği ciddi komplikasyonlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, doğru tanısal yöntemlerin kullanılması ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi esas alınarak hastalara en doğru hizmetin verilmesi hayati öneme sahiptir.

Görüntüleme Teknikleri

Görüntüleme teknikleri, doktorların plevral sıvının miktarını, konumunu ve özelliklerini görsel olarak değerlendirmesine yardımcı olan faydalı araçlardır. En sık kullanılan görüntüleme teknikleri şunlardır:

 1. Röntgen: Akciğerlerin ve göğsün radyografik görüntülerini elde etmek için kullanılır. Plevral sıvının varlığı ve yoğunluğu hakkında bilgi sağlar.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT / CT) taramaları: Daha ayrıntılı, üç boyutlu görüntüler oluşturarak, plevral sıvının miktarını ve konumunu doğru bir şekilde belirlemeye yardım eder.
 3. Ultrason (US USG): Ses dalgaları kullanarak, plevral sıvının hareketini ve özelliklerini değerlendiren gerçek zamanlı görüntüler üretir. Çok hassas ve minimal invaziv bir yöntemdir.
Akciğer röntgeni
Görsel: Unsplash

Torasentez Prosedürü ve Numune Analizi

Plevral sıvı analizi için bir diğer önemli yöntem olan torasentez prosedürü, plevra boşluğundaki sıvının bir kısmının enjektör ile çekilerek değerlendirilmesi için kullanılır. Bu yöntemde, steril bir iğne ve vakum tüpü seti kullanarak, doktorlar doğrudan sıvı örneğini alır. Alınan numunenin laboratuvarda analiz edilmesiyle, hastalığın veya enfeksiyonun doğası ve potansiyel tedaviler hakkında bilgi elde edilir.

Numune analizi aşağıdaki testleri içerebilir:

 1. Biyokimyasal testler: Plevral sıvının protein, şeker ve diğer madde düzeylerinin analizine yardımcı olur.
 2. Mikrobiyolojik testler: Bakteriyel veya viral enfeksiyonun varlığını belirleyen testlerdir.
 3. Sitolojik testler: Kanser hücreleri da dahil olmak üzere anormal hücrelerin varlığı kontrol edilir.

Plevral Sıvı Değerlendirilmesinde Light Kriterleri

Akciğer sağlığı için plevral sıvının doğru değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, tıpta sıklıkla kullanılan Light kriterleri, plevral sıvı analizleri için güvenilir ve kesin sonuçlar sunar.

Light kriterleri nedir?

Plevral sıvı sınıflandırması, hastaların doğru teşhis ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, plevral sıvının transüda veya eksüda olarak sınıflandırılması, özellikle plevral efüzyon teşhisi ve takibi gerektiren hastalar için kritik bir adımdır. İşte bu noktada, Light kriterleri devreye girerek doktorların plevral sıvının doğasını belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Light kriterleri, Dr. Richard Light tarafından 1972 yılında tanımlanarak plevral efüzyonların (akciğer zarı arasında biriken sıvı) nedeninin belirlenmesinde yardımcı olan üç temel parametreye dayanmaktadır. Bu parametreler; plevral sıvının protein oranı, LDH değeri (laktat dehidrogenaz) ve serum protein oranına göre değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını esas almaktadır.

Transüda ve eksüda sıvıları arasındaki ayrımın önemi, her iki türün farklı nedenlere bağlı olarak oluşması ve dolayısıyla farklı tedavilere ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır.

Örneğin, transüda plevral sıvılar genellikle sistemik faktörlerden kaynaklanan basınç dengesizlikleri nedeniyle gelişirken; eksüda plevral sıvılar ise lokal faktörlerin etkisiyle meydana gelmektedir. Bu nedenle, plevral sıvının doğru şekilde sınıflandırılması, hastanın yaşam kalitesini artırmanın yanında, zaman ve maliyet açısından da büyük faydalar sağlamaktadır.

Light kriterlerinin önemi

Plevral efüzyonların doğru tanısının konulabilmesi için Light kriterlerinin kullanılması büyük önem taşır. Bu kriterler sayesinde doktorlar, plevral efüzyonların ekssuda veya transuda olduğunu daha kesin olarak belirleyebilir ve doğru tedavi sürecini başlatabilirler.

Light kriterleri temel değerleri

Light kriterleri, plevral sıvının ekssuda veya transuda olup olmadığını saptamak için şu üç parametrenin değerlendirilmesini esas almaktadır:

 • Plevral sıvı protein / serum protein oranı: 0.5’ten büyükse ekssuda, küçükse transuda kabul edilir.
 • Plevral sıvı LDH / serum LDH oranı: 0.6’dan büyükse ekssuda, küçükse transuda kabul edilir.
 • Toplam plevral sıvı LDH üst sınır değeri, normal serum LDH’nın 2/3’ünden fazla ise ekssuda olarak değerlendirilir.

Plevral sıvının doğru analizi ve değerlendirmesi için öncelikle uygun biçimde örneklem yapılması önemlidir. Daha sonra laboratuvar ortamında yapılan kapsamlı testlerle, Light kriterlerine göre plevral sıvının özellikleri belirlenerek doğru tanı konulabilir.

Plevral Sıvı Tedavi Seçenekleri

Plevral sıvı birikimi, temelinde yatan çeşitli hastalıklarda ve durumlarda ortaya çıkabileceğinden, tedavi seçenekleri de büyük ölçüde hastanın spesifik durumuna bağlıdır, yaygın bir deyiş ile hastalık yoktur, hasta vardır. İşte plevral sıvı bozuklukları için yaygın olarak uygulanan tedavi yöntemlerinin bazıları.

 1. Terapötik torasentez: Terapötik torasentez, doktorun bir iğne veya ince tüp vasıtasıyla göğüs duvarından geçerek plevral boşluğa ulaştığı ve fazla sıvının drenajını sağladığı minimal invaziv bir işlemdir. Bu işlem genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hastanın rahatlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda doktorun alınan sıvının laboratuvar analiziyle altta yatan hastalığın nedenini belirlemesine de yardımcı olabilir.
 2. İlaç seçenekleri: Plevral sıvının nedenine bağlı olarak, doktorlar belirli ilaçlar reçete edebilir. Örneğin, infeksiyon nedeniyle plevral sıvı birikimi varsa, antibiyotikler genellikle bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılır. Eğer plevral sıvının temel nedeni kalp yetmezliği ise, idrar sökücü ilaçlar (diüretikler) plevral sıvının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 3. Cerrahi müdahaleler: Bazı durumlarda, plevral sıvı bozuklukları için cerrahi müdahale gerekebilir. Bunlara plörodez (plevra zarlarının yapıştırılması) adı verilen prosedür bir örnektir ve genellikle rahatsızlık verici veya tekrarlayan plevral sıvı birikimi hallerinde uygulanır. Ek olarak, daha karmaşık bir işlem olan torakotomi veya video destekli torakoskopik cerrahi (VATS) yöntemi, plevral boşluğun tamamen incelenmesine ve sorunlu alanların tedavisi için kullanılabilir.

Tedavi yöntemleri hastanın spesifik durumuna ve altta yatan hastalığın nedenine bağlıdır. Bu nedenle, en uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için doktorunuzla dikkatli bir şekilde analiz etmek önemlidir.

Anahtar Kelimeler; plevral sıvı, plevral sıvı nedir, plevral sıvı light kriterleri, plevral sıvı nasıl alınır, plevral sıvı nedenleri, plevral sıvıda transuda eksuda ayrımı

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla