mikroskoba bakan doktor

Kolera Hastalığı Nedir? Nasıl Bulaşır? Yayılma Yolları ve Önlemler

Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin neden olduğu ciddi bir bulaşıcı hastalıktır. Genellikle kirli su veya gıda yoluyla alınan bu bakteri, kişinin bağırsaklarında enfeksiyona neden olarak şiddetli ishal ve su kaybına yol açar. Bu enfeksiyon genellikle kötü sanitasyon koşulları, temiz suya erişim eksikliği ve kişisel hijyenin yetersiz olduğu bölgelerde yayılır.

Kolera ciddi dehidrasyona ve elektrolit dengesizliğine neden olabilir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Ancak, uygun tıbbi tedavi ile hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavi genellikle sıvı ve elektrolit replasmanı ile yapılır. Ağır vakalarda intravenöz sıvılar ve antibiyotikler gerekebilir.

Kolera, aşılama ve temiz su kaynaklarına erişim, gıda ve su güvenliği, el yıkama gibi etkili halk sağlığı önlemleri ile önlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları, kolera riski yüksek olan bölgelerde bu tür önlemleri desteklemek için çalışmalar yapmaktadır.

Kolera Hastalığının Tarihçesi

Kolera, tarih boyunca birçok salgına neden olmuş ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmış ciddi bir bulaşıcı hastalıktır. Kolera hastalığının tarihçesi, pandemilere ve tıbbi keşiflere sahne olan uzun bir dönemi kapsar.

İlk Kolera Salgınları

Kolera, kayıtlara göre 19. yüzyılın başlarında, Hindistan’ın Ganges deltasında ortaya çıkmış ve buradan dünya çapına yayılmıştır. 1817’de başlayan ilk pandemi, altı büyük pandemi dalgasını takip etmiştir ve her biri farklı coğrafi bölgeleri etkilemiştir.

19. Yüzyıl Pandemileri

Ondokuzuncu yüzyıldaki pandemiler, kolera bakterisinin hızlı ve geniş çaplı yayılmasına tanık olmuştur. Bu dönemde kolera, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştur.

John Snow ve Modern Epidemiyolojinin Doğuşu

1854’te Londra’da Dr. John Snow, Broad Street’teki bir pompadan alınan kirli suyun kolera salgınına neden olduğunu kanıtlamış ve bu, modern epidemiyolojinin doğuşu olarak kabul edilmiştir. Snow’un çalışmaları, su kaynaklı hastalıkların önlenmesi için sanitasyonun önemini vurgulamıştır.

Kolera Bakterisinin Keşfi

1883’te Robert Koch, Mısır’da kolera bakterisi Vibrio cholerae’yi keşfetmiş ve hastalığın nedenini doğrulamıştır. Bu keşif, kolera ile mücadelede bilimsel bir temel oluşturmuştur.

20. Yüzyıl ve Devam Eden Mücadele

Yirminci yüzyılda, su ve sanitasyon altyapısının gelişimiyle birlikte gelişmiş ülkelerde kolera vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde yetersiz su temini ve sanitasyon koşullarının devam etmesi nedeniyle kolera yayılmaya devam etmiştir.

Aşı Geliştirme Çalışmaları

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kolera aşıları geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu aşılar, özellikle salgın riski taşıyan bölgelerde ve acil durumlarda kullanılmıştır.

21. Yüzyıl Salgınları

Yirmibirinci yüzyılda, Haiti, Yemen ve Afrika’nın bazı bölgeleri gibi ülkelerde büyük kolera salgınları yaşanmıştır. Uluslararası yardım kuruluşları, hastalığın yayılmasını önlemek ve etkilenen topluluklara yardım sağlamak için çaba göstermiştir.

salgın hastalık

Kolera Salgınları ve Etkileri

Kolera salgınları, tarih boyunca dünya çapında ciddi etkilere neden olmuş ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. İşte kolera salgınlarının bazı önemli örnekleri ve etkileri:

Ondokuzuncu Yüzyıl Salgınları

 • İlk Kolera Pandemisi (1817-1824): Hindistan’ın Bengal bölgesinden başlayarak Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştır.
 • İkinci Kolera Pandemisi (1829-1851): Rusya üzerinden Batı Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya ulaşmış, Londra ve Paris gibi büyük şehirlerde binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur.
 • Üçüncü Kolera Pandemisi (1852-1860): En ölümcül pandemi olarak kabul edilir ve dünya çapında bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştur.
 • Altıncı Kolera Pandemisi (1899-1923): Ağırlıklı olarak Hindistan’da etkili olmuş ve oradan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya’ya yayılmıştır.

Yirminci Yüzyıl Salgınları

 • 1910-1911 Kolera Salgını: Rusya’da başlayıp Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılmıştır.
 • 1961-1970 Yedinci Pandemi: Endonezya’dan başlayarak Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya yayılmıştır.

Yirmibirinci Yüzyıl Salgınları

 • Zimbabve Kolera Salgını (2008-2009): Zimbabve’de kötüleşen sanitasyon koşulları ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesi sonucu 100,000’den fazla vaka bildirilmiş ve 4,000’den fazla insan hayatını kaybetmiştir.
 • Haiti Kolera Salgını (2010-2017): 2010 yılında Haiti’de meydana gelen depremden sonra ortaya çıkan salgında 10,000’den fazla insan ölmüş ve yüz binlerce vaka görülmüştür.
 • Yemen Kolera Salgını (2016-devam ediyor): İç savaşın yol açtığı insani kriz ve altyapı yıkımı nedeniyle Yemen’de tarihin en büyük kolera salgınlarından biri yaşanmaktadır.

Kolera Nasıl Bulaşır? Yayılım Yolları Nelerdir?

Hastalık esas olarak fekal oral yol ile, yani dışkı ile kontamine olmuş su veya yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla bulaşır. Yayılım yolları şunları içerir:

Kirli Su

 • En yaygın bulaşma yolu, kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş içme suyunun tüketimidir.
 • Kolera bakterileri su yoluyla kolayca yayılır ve yeterli arıtma yapılmayan su kaynakları risk oluşturur.

Gıdalar

 • Kontamine su ile yıkanan veya sulanan sebze ve meyveler.
 • Kabuklu deniz ürünleri gibi su ürünleri, özellikle tuzlu su ortamlarında yaşayan kolera bakterileri ile kontamine olabilir.
 • Pişmemiş veya yeterince pişirilmemiş gıdalar da hastalığın bulaşmasına neden olabilir.

Kişisel Hijyen Eksikliği

 • Ellerini düzgün bir şekilde yıkamayan ve daha sonra yiyecek hazırlayan veya tüketen kişiler, bakteriyi yayabilir.
 • Tuvalet kullanımından sonra ellerin yeterince temizlenmemesi, bakterinin yayılmasına yol açabilir.

Kontamine Ev Eşyaları ve Yüzeyler

 • Kolera bakterileri kontamine nesnelerin veya yüzeylerin temasıyla da bulaşabilir.
 • Örneğin, hasta bir kişinin kullandığı tabaklar, bardaklar veya tuvaletler, bakterinin diğer insanlara geçmesine aracı olabilir.

Vektörler

 • Su birikintileri ve durgun sular, kolera bakterisinin barınma ve çoğalma ortamları olabilir ve bu su kaynaklarından alınan su, hastalığın yayılmasına neden olabilir.

Doğal Felaketler ve Sosyal Kargaşalar

 • Depremler, seller veya savaşlar gibi durumlar, su ve sanitasyon altyapısını bozarak su kaynaklarının kolera bakterisi ile kontamine olmasına yol açabilir.
 • Kolera, özellikle hijyen koşullarının düşük ve su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda hızla yayılabilir.

Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için temiz su temini, uygun sanitasyon ve kişisel hijyen gibi önlemler hayati önem taşır. Ayrıca, hastalığın görüldüğü alanlarda halk sağlığı eğitimi ve bilgilendirme çalışmaları, hastalığın daha fazla yayılmasını önleyebilir.

bakteriler

Kolera Belirtileri ve Tanısı

Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin neden olduğu akut bir bağırsak enfeksiyonudur. Hastalık, genellikle kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Kolera belirtileri enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, hafif semptomlardan ağır ve yaşamı tehdit eden durumlara kadar uzanabilir.

Kolera Belirtileri

 • Sulu İshal: Koleranın en yaygın belirtisi şiddetli, sulu ishaldir. Hastaların dışkısı genellikle “pirinç suyu” olarak tanımlanır çünkü çok sulu ve beyaz parçacıklar içerir.
 • Kusma: İshal ile birlikte kusma da görülebilir ve bu durum dehidrasyona neden olabilir.
 • Dehidrasyon: Yoğun ishal ve kusma nedeniyle vücut hızla sıvı kaybeder. Dehidrasyon belirtileri arasında aşırı susuzluk, azalmış idrar çıkışı, kuru ağız ve dil, hızlı kalp atışı, düşük kan basıncı ve cilt elastikiyetinde azalma bulunur.
 • Elektrolit Dengesizliği: Potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerin kaybı kas kramplarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Halsizlik: Dehidrasyona bağlı olarak vücutta halsizlik ve bitkinlik hissi oluşabilir.
 • Hafif Ateş: Bazı durumlarda hafif ateş görülebilir, ancak kolera genellikle yüksek ateşle ilişkilendirilmez.

Kolera Tanısı

Koleranın tanısında genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Medikal Geçmiş ve Semptom Değerlendirmesi: Hasta, özellikle kolera riski taşıyan bir bölgede bulunmuşsa veya kontamine su ve gıdalara maruz kalmışsa, detaylı bir semptom ve tıbbi geçmiş sorgusu yapılır.
 • Dışkı Testleri: Kesin tanı için dışkı numunesinin laboratuvar testleri ile incelenmesi gerekir. Bu testler, Vibrio cholerae bakterisinin varlığını ve türünü belirlemek için kullanılır.
 • Hızlı Testler: Sahada hızlı tanı koymak için kullanılan bazı test kitleri de bulunmaktadır. Ancak bu testlerin hassasiyet ve özgüllükleri laboratuvar testleri kadar yüksek olmayabilir.

Eğer kolera şüphesi varsa, hızlı tedavi başlatmak hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, semptomlar ortaya çıktığında derhal tıbbi yardım almak ve gerekli testlerin yapılması için sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir. Erken ve uygun tedavi, koleranın ciddi komplikasyonlarını ve ölüm riskini büyük ölçüde azaltabilir.

Koleraya Sebep Olan Bakteri: Vibrio Cholerae

Koleraya neden olan bakteri Vibrio cholerae’dir. Bu Gram negatif, virgül şeklinde, hareketli bir bakteridir ve çeşitli su ortamlarında yaşayabilir. İnsanlarda hastalığa neden olan Vibrio cholerae’nin çok sayıda serotipi bulunmakla birlikte, özellikle O1 ve O139 serotipleri ciddi kolera hastalığına yol açabilir.

Vibrio cholerae’nin patojenitesi, insanların sindirim sistemlerinde ürettiği kolerajen toksin adlı güçlü bir toksinden kaynaklanır. Bu toksin, bağırsak epitel hücrelerine bağlanarak bu hücrelerin sıvı ve elektrolitlerin içeriye akışını engelleyen sinyal yollarını bozar. Sonuç olarak, bakteri ishal ve su kaybına neden olan aşırı miktarda sıvı ve elektrolit kaybına yol açar.

Vibrio cholerae çoğunlukla kontamine su veya gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşır. Kirli su kaynakları, yetersiz sanitasyon ve hijyen koşulları bakterinin yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, tuzlu su ve planktonla ilişkili olduğundan, kabuklu deniz ürünleri de Vibrio cholerae’nin bulaşabileceği gıdalardandır.

Kolera, özellikle temiz su ve sanitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde salgınlara neden olabilir. Koleranın yayılmasını önlemek için temiz içme suyu sağlanması, gıda güvenliğinin sağlanması, atık su yönetimi ve kişisel hijyenin iyileştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır.

Koleraya karşı aşılama da bir önleyici yöntem olarak kullanılabilir, ancak bu aşılar genellikle kısa süreli koruma sağlar ve sadece risk altındaki bölgelerde veya salgın durumlarında tavsiye edilir. Uygun tıbbi tedavi ile kolera, genellikle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konulması ve gerekli durumlarda antibiyotiklerin kullanılmasıyla etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Bakteriler

Kolera Hastalığının Modern Tedavi Yöntemleri

Kolera, hızla ilerleyen ve ciddi dehidrasyona yol açabilen bir hastalık olduğundan, tedavi hızlı ve etkili bir şekilde başlatılmalıdır. Modern kolera tedavisinin temel bileşenleri şunlardır:

Sıvı ve Elektrolit Replasmanı

 • Hastalığın temel tedavisi, kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koymaktır.
 • Hafif ve orta derecedeki vakalarda, ağız yoluyla alınan oral rehidrasyon solüsyonları (ORS) kullanılır. Bu solüsyonlar, su, sodyum, potasyum, klorür, bikarbonat ve glikoz içerir ve hastaların içmesi için hazırlanır.
 • Ağır vakalarda, kaybedilen sıvıların hızlı bir şekilde yerine konması için intravenöz sıvı tedavisi (IV) uygulanabilir.

Antibiyotikler

Antibiyotikler, hastalığın süresini kısaltabilir ve bakterilerin atılmasını azaltabilir. Ancak, sıvı replasmanı tedavisinin yerini alamazlar ve tüm vakalarda gerekli değildir.

En sık kullanılan antibiyotikler arasında doksisiklin, azitromisin, tetrasiklin, siprofloksasin ve eritromisin bulunur.

Beslenme Desteği

Dehidrasyona ek olarak, kolera hastaları genellikle besin ve enerji eksikliği yaşarlar. Tedavi sürecinde, hastaların yeterli beslenme almasını sağlamak önemlidir.

Hidrasyonun İzlenmesi

Tedavi sırasında, hastaların hidrasyon durumunun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Sıvı alımı ve idrar çıkışı gibi parametreler, tedavi sürecinde ayarlamalar yapmak için kullanılır.

Aşılama

Kolera aşıları, belirli durumlarda ve salgın bölgelerinde önleyici bir tedbir olarak kullanılabilir. Ancak, aşıların sağladığı koruma sınırlıdır ve bu yüzden temel tedavi ve önleme stratejisi olarak sıvı replasmanı ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi önceliklidir.

Tedaviye erken başlanması ve etkili uygulanması, kolera ile ilişkili ölüm riskini önemli ölçüde azaltır. Modern tedavi yöntemleri, uygun uygulandığında kolera vakalarının çoğunun başarıyla iyileşmesini sağlar. Ayrıca, kolera salgınlarını önlemek için su ve gıda güvenliği, sanitasyon ve hijyen uygulamalarının iyileştirilmesi ve bu konuda halk sağlığı eğitimi önemli rol oynar.

mikroskoba bakan doktor

Türkiye’de Kolera: Geçmişten Günümüze Durum Analizi

Türkiye’de kolera, tarihsel olarak çeşitli zaman dilimlerinde salgınlara neden olmuştur. Ancak, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan altyapı ve sağlık hizmetlerindeki iyileştirmelerle birlikte kolera vakaları önemli ölçüde azalmıştır.

Geçmişte Türkiye’de Kolera

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye’de kolera salgınları yaşanmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ortalarında ve sonlarında, dünya genelindeki kolera pandemileri sırasında Türkiye de etkilenmiştir.

Yirminci yüzyılın başlarında yaşanan salgınlar, su kaynaklarının iyileştirilmesi ve halk sağlığına dair bilincin artırılması gibi konularda önemli dersler vermiştir.

Modern Türkiye’de Kolera

1960’lardan itibaren Türkiye’de kolera vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında şehirlerdeki kanalizasyon ve atık su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi, kırsal alanlarda temiz su erişiminin artırılması ve genel olarak halk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi yer almaktadır.

Ayrıca, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının yükseltilmesi, bu tür bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında etkili olmuştur.

Günümüzde Türkiye’de Kolera

Günümüz Türkiye’sinde kolera, nadiren görülen ve genellikle ithal vakalar olarak kaydedilen bir hastalıktır. Ülkenin modern sağlık sistemi, olası kolera vakalarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme kapasitesine sahiptir.

Türkiye, halk sağlığı gözetimi ve hastalık raporlama sistemleri sayesinde, salgın hastalıkların ülkede yayılmasını önleyecek tedbirleri almakta ve uygulamaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar, hastalıkların izlenmesi ve kontrolü konusunda çalışmalar yapmaktadır ve gerekli durumlarda halkı bilgilendirme ve eğitme faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye’de kolera riski düşük olmakla birlikte, özellikle uluslararası seyahat ve ticaretin artmasıyla birlikte, hastalıkların sınır ötesi yayılımı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca, su ve gıda güvenliğinin sürekli olarak korunması ve halk sağlığı eğitiminin devam ettirilmesi, kolera gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

Kolera ICD Kodu

 • A00: Kolera
 • A00.0 Vibrio cholerae’ye bağlı kolera, o:1, Biovar cholerae
 • A00.1 Vibrio cholerae O:1 Biovar EL Tor’a bağlı kolera
 • A00.9 Kolera, tanımlanmamış

İleri Okuma

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla