Görsel: Unsplash

Laktat dehidrogenaz (LDH) hakkında genel bilgi sağlayarak başlamak gerekirse, bu önemli enzim insan vücudunda hücrelerin enerji üretimine katkıda bulunan bir yapıya sahiptir. İşte LDH’nin insan vücudundaki önemi ve enzimin arka plan bilgileri.

LDH’nin Arka Plan Bilgisi

Laktat dehidrogenaz veya daha yaygın olarak LDH, hemen her hücre ve dokuda mevcut olan ve anaerobik enerji üretimine katılan bir enzimdir. Anaerobik terimi enerji üretimiyle ilgili olarak, karbonhidratların oksijensiz koşullarda yıkılmasını ifade etmektedir. 1 Bu enzimin temel işlevi, vücutta bulunan şeker (örneğin glukoz) ve çeşitli amino asitlerden enerji elde etmeye yardımcı olmaktır.

LDH’nin İnsan Vücudundaki Önemi

LDH enzimi, enerjinin sürekli sağlanması için gerekli olan süreçler bağlamında oldukça kritik bir rol oynar. Enerji üretimi için laktik asitin piruvata dönüşümünü sağlar ve ters yönde piruvatın laktik asite dönüşümünü destekler. 2 Bu sayede, kas hücreleri ve diğer doku hücreleri anaerobik enerjiye ihtiyaç duyduğunda laktik asit kullanarak enerji elde edebilirler.

LDH enzimlerinin aşırı aktivasyonu veya düşük aktivasyonu, vücutta enerji eksikliği ve fonksiyonel bozuklukların oluşmasına yol açabilir. Hücre ölümü, kanser ve enfeksiyon gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla, LDH’nin düzeyleri ve fonksiyonunun dikkatle izlenmesi önem taşımaktadır.

Özetle, laktat dehidrogenaz (LDH) insan vücudundaki anaerobik enerji üretiminde önemli bir role sahip olduğunu anlayabiliriz. Kaslara ve dokulara sürekli enerji sağlama görevini yerine getiren bu enzimin işleyişi, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için büyük öneme sahiptir. LDH düzeyleri ve fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol etmek ve uygun tedaviler ile müdahale etmek, daha iyi bir yaşam kalitesi elde etme konusunda hayati önem taşır.

LDH’nin Çeşitli Hücre ve Dokulardaki Varlığı: Örnekler ve Oynadığı Roller

Laktat dehidrogenaz (LDH) vücuttaki hücrelerin enerji üretimi sürecinde hayati bir rol oynayan önemli bir enzimdir. Çeşitli hücreler ve dokular arasında, LDH’nin varlığı ve işlevleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu bölümde, LDH’nin bulunduğu bazı örnek yerler ve bu enzimin farklı dokularda oynadığı rolleri inceleyeceğiz.

LDH’nin Bulunduğu Yerlere Örnekler

LDH vücudun çeşitli hücrelerinde ve dokularında bulunan yaygın bir enzimdir. İşte LDH’nin bulunduğu bazı örnek yerler:

 1. Kas hücreleri: LDH, kas hücreleri içerisinde bulunan önemli enzimlerden biridir. Hızlı enerji üretimi için glikozun laktata dönüştürülmesi sürecinde aktif olarak rol alır.
 2. Kalp hücreleri: LDH, kalp kası hücrelerinde de yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve enerji üretimi için gereken laktat metabolizmasında kritik bir rol oynar.
 3. Kanser hücreleri: Bazı kanser türlerinde, yüksek LDH seviyeleri gözlemlenmiştir. Bu durum, kanser hücrelerinin enerji üretimi ve büyüme süreçlerinin artmasıyla ilişkilendirilir.
 4. Karaciğer hücreleri: LDH, karaciğer hücrelerinde glikoz metabolizmasında önemli bir rol oynar. Karaciğerin glikozu enerji olarak kullanma yeteneğini artırır ve sağlıklı bir enerji dengesine katkıda bulunur.

LDH’nin farklı dokularda oynadığı roller

LDH, enerji sağlamak için glukoza bağlı anaerobik metabolizma sürecinde bağımsız olarak çalışır. Laktat ile piruvat arasındaki dönüşümü katalize ederek enerji üretimine katılır. LDH’nin beş farklı alt türü bulunur; her bir alt tip, farklı dokular ve organlar için özelleştirilmiş işlevler sunar. 3

LDH enzimi beş farklı izozime ayrılabilir LDH 1, LDH 2, LDH 3, LDH 4 ve LDH 5. Bu izozimler, yapılarına ve hangi dokularda bulunduklarına göre sınıflandırılır. İşte bu izozimlerden her birinin temel işlevleri:

 1. LDH1: Kalp kasındaki en yüksek yoğunluktadır ve oksijen açısından zengin enerji kaynağı sağlar. Koroner arter hastalığı gibi kalp sorunlarının erken teşhisi için sıklıkla kullanılır.
 2. LDH2: Ağırlıklı olarak yüksek konsantrasyonda karaciğerde yer alır ve karaciğer fonksiyonunu düzenler.
 3. LDH3: Akciğer, pankreas, dala k ve böbrek gibi farklı dokulara dağılmıştır; burada inflamasyon ve enfeksiyon kontrolü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
 4. LDH4: İkincil olarak en çok karaciğerde ve kas dokusunda bulunur, enerji üretimi ve metabolizma süreçlerine katılır.
 5. LDH5: İskelet kas dokusu ve karaciğerde bulunur. Yoğun fiziksel aktivite durumlarında enerji üreten süreçlerde etkilidir.

LDH düzeylerinin yükselmesi, hücre hasarı veya ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. LDH düzeyleri yüksek olan hastalar genellikle kalp krizleri, kan-hücre bozuklukları, karaciğer hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi hastalıklara sahip olabilirler.

LDH düzeylerini kontrol etmek, yapılan bir kan testiyle mümkündür. Bu test sayesinde doktorlar, hücresel hasarı veya farklı hastalıkların başlangıcını belirleyebilirler. Anormal LDH düzeyleri tespit edildiğinde, doktorlar genellikle daha kapsamlı tetkikler yaparak kesin bir tanı koymaya çalışırlar.

Görsel: Unsplash

LDH’nin Enerji Üretimindeki Önemli Rolü: Şekerin Enerjiye Dönüşümü

Laktat dehidrogenaz (LDH) enzimi, hücrelerimizin enerji üretiminde kritik bir öneme sahiptir. Bu enzim, şekerin enerjiye dönüştürülmesi sürecine yardımcı olarak, vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamamızı sağlar. İşte LDH enziminin enerji üretiminde nasıl bir rol oynadığına ve şekerin enerjiye dönüşüm sürecine yardımcı olmasına dair bilgiler.

 1. Glikoliz süreci: Enerji üretimi için glikozun parçalanması gerekir ve bu sürece glikoliz adı verilir. Glikoliz sırasında, glikoz molekülü iki piruvat molekülüne ayrılır. Bu reaksiyon sırasında, enerjik bağlarının koparılmasıyla adenozin trifosfat (ATP) molekülünden enerji salınır. Laktat dehidrogenaz, glikoliz sürecinde son derece önemli bir rol oynar.
 2. LDH’nin fonksiyonu: Laktat dehidrogenaz, piruvatın laktata dönüştürülmesi sürecini katalizler ve bu sayede hücrelere daha fazla enerji sağlanabilir. Bu tepkime sırasında, nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) molekülünün üretimi de gerçekleşir. NAD+, hücre içindeki diğer biyokimyasal tepkimelerde elektron taşıyıcısı olarak görev yapar ve glikoliz sürecinin devam etmesine yardımcı olur.
 3. Oksijen ihtiyacı ve LDH: LDH’nin aktivitesi, hücrelerin oksijen durumuna da bağlıdır. Oksijen miktarının düşük olduğu durumlarda, hücreler enerji üretmek için anaerobik solunuma (oksijensiz enerji üretimi) geçer ve burada LDH enziminin rolü daha önemli hale gelir. Oksijen açısından zengin ortamlarda ise, mitokondri adı verilen hücrenin enerji santrallerinde daha fazla ATP üretimi için piruvat kullanılır.
 4. Spor performansı ve LDH: LDH enzimi, sporcuların performansını da etkiler. Yoğun egzersiz sırasında kas hücrelerinin enerji ihtiyacı artar ve anaerobik solunum yoluyla daha fazla ATP üretilmesi gerekir. Bu nedenle, laktat dehidrogenaz seviyesinin artması, egzersiz performansı ile ilişkilendirilmiştir.

Yüksek LDH Seviyelerinin Vücuttaki Etkileri, Nedenleri ve Potansiyel Sağlık Riskleri

LDH (laktat dehidrogenaz) enzimi, vücudumuzun enerji üretimi sürecinde kilit bir rol oynar. Normalde, belirli bir aralıkta LDH seviyelerine sahip olmak sağlıklı ve doğaldır. Ancak, kimi zamanlarda çeşitli nedenlerle LDH seviyeleri yükselir ve bu da potansiyel sağlık riskleri ve komplikasyonlara yol açabilir. Bu yazıda, yüksek LDH seviyelerinin vücuttaki etkileri, nedenleri ve potansiyel sağlık risklerini inceleyeceğiz.

Yüksek LDH Seviyelerinin Vücuttaki Etkileri

Yüksek LDH seviyeleri genellikle hücre hasarı ve doku yıkımından kaynaklanır. Hücreler zayıfladığında veya zarar gördüğünde, LDH enzimi kan dolaşımına salınır ve bu nedenle kan testlerinde yüksek LDH seviyelerini görebiliriz. 4 Bu durum iskelet kasları, kalp, karaciğer ve böbreklerde meydana gelen hasarı gösterir.

Yüksek LDH Seviyelerinin Nedenleri

 1. Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıklar hücre yapılarındaki hasara ve dolayısıyla yüksek LDH seviyelerine yol açabilir.
 2. Karaciğer Hastalıkları: Hepatit, siroz ve alkolik karaciğer hastalığı gibi karaciğer sorunları, karaciğerin doğru çalışmamasına ve yüksek LDH seviyelerine neden olabilir.
 3. Kas Yıkımı: Spor yaralanmaları, otoimmün hastalıklar veya ağır fiziksel aktivite gibi nedenlerle kaslar zarar gördüğünde yüksek LDH seviyeleri görülebilir.

Potansiyel Sağlık Riskleri ve Komplikasyonlar

 1. Anemi: Hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin yaşam süresinin kısalması nedeniyle meydana gelir ve bu da yüksek LDH seviyelerine yol açar.
 2. Pankreas Enflamasyonu: Pankreatit olarak adlandırılan bu durum, pankreasın iltihaplanmasına ve sonuç olarak kan dolaşımında yüksek LDH seviyelerinin görülmesine neden olur.
 3. Kanser: Bazı kanser türleri, özellikle lenfoma ve lösemi gibi hematolojik kanserler, vücuttaki hücre hasarını artırarak yüksek LDH seviyelerine katkıda bulunabilir.

LDH Düzeylerinin İzlenmesi ve Tıbbi Uygulamalardaki Önemi: Hastalıkların Teşhisi ve İzlenmesi ve Doku Hasarının Değerlendirilmesi

LDH (laktat dehidrogenaz) düzeylerinin izlenmesi, tıbbi uygulamalar açısından büyük önem taşımaktadır. Belirli hastalık ve durumların teşhisi, izlenmesi ile doku hasarının ve iyileşmenin değerlendirilmesinde kullanılan bu test, sağlık alanındaki pek çok farklı disipline katkı sağlar. Bu yazıda, LDH düzeylerinin izlenmesinin önemine ve bu süreçte dikkate alınması gereken noktalara değinelim.

LDH, hücresel enerji üretimi için gerekli olan bir enzimdir ve vücuttaki tüm doku türlerinde bulunur. Dolayısıyla, bu enzimin seviyelerini ölçmek, hücre hasarı veya hastalığın varlığına dair ipuçları sağlayabilir. LDH düzeyleri, özellikle kanser, kalp krizi, akciğer hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerinin belirlenmesinde kullanılır. 5

LDH düzeylerinin test edilmesi işlemi genellikle kan örnekleri ile gerçekleştirilir. Test sonuçları yüksek olduğunda, doktorlar hastalığın orijinini ve şiddetini belirlemeye çalışır. Bu süreçte, hastanın semptomları, tıbbi öyküsü ve diğer laboratuvar testleri dikkate alınır.

LDH düzeylerinin izlenmesi, tedavi sürecinde özellikle önemlidir. Tedavinin etkisini takip etme açısından değerli olan bu veriler, doktorların hastalarına en uygun tedaviyi seçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, düzenli olarak yapılan testler sayesinde, hastalığın iyileşme süreci hakkında bilgi sahibi olunabilir ve ileriye dönük beklentiler netleştirilir.

Sonuç olarak, LDH düzeylerinin izlenmesinin önemi büyüktür. Bu testler, hastalıkların teşhis ve izlemesinde kullanılır ve doku hasarının değerlendirilmesine katkı sağlar. LDH test sonuçları doğru yorumlandığında ve doğru zamanda uygulandığında, hem hasta sağlığı üzerinde bilgi sahibi olunabilir hem de gerçekleştirilen tedavilerin etkinliği takip edilebilir. Bu nedenle, tıbbi uygulamalarda LDH düzeylerinin izlenmesine gereken önemi vermeye devam etmek büyük önem taşımaktadır.

İleri Okuma

 1. https://microbiologynote.com/tr/difference-between-aerobic-and-anaerobic-respiration/ ↩︎
 2. https://www.medicalpark.com.tr/ldh/hg-2196 ↩︎
 3. https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=lactate_dehydrogenase_isoenzymes ↩︎
 4. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22736-lactate-dehydrogenase-ldh-test ↩︎
 5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/ldh ↩︎

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla