Ambulansa hasta yükleniyor
Görsel: Unsplash

ASOS 1 UMKE Başvuru

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye’de afet ve acil durumlarda görev yapan sağlık personellerinden oluşan önemli bir ekiptir. Bu ekip, doğal afetler, büyük çaplı kaza ve olaylar, salgın hastalıklar gibi olağanüstü hallerde ivme kazanan tıbbi ihtiyaçlara müdahale etmekte uzmanlaşmıştır.

UMKE Nedir? Ne İş Yapar?

UMKE’nin görevleri arasında, hayat kurtaran tıbbi müdahalelerin sağlanması, yaralıların ve hastaların tahliyesi, afetzedelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve tıbbi ekipman ve malzemelerin taşınması gibi önemli hizmetler bulunmaktadır. UMKE, aynı zamanda kriz bölgelerinde bozulan sağlık altyapısının yeniden inşa edilmesini desteklemekte ve halkı bilgilendirerek afet sonrası toparlanma süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

Eğitimli ve deneyimli sağlık personeli ile hızlı ve koordineli bir şekilde hareket eden UMKE, kriz zamanlarında Türkiye’nin en güvendiği kurtarma ekiplerinden biri olarak bilinir. UMKE’nin görevlerine bakacak olursak;

  • Deprem, sel, heyelan, yangın, çığ, su baskını, trafik kazaları gibi afet ve acil durumlarda yaralıların kurtarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulması.
  • Afet öncesi, sırası ve sonrasında halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.
  • Afet ve acil durumlarda diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması.
  • Afet ve acil durumlarda sağlık personelinin yönetimi ve koordinasyonu.

UMKE başvuru koşulları nelerdir?

UMKE, doğal afetler, endüstriyel kazalar veya terör olayları gibi her türlü acil durumda yurt içinde ve yurt dışında hızlı ve etkin bir müdahale yapabilecek eğitimli sağlık personelinden oluşmaktadır. Sağlık personeli olmak, kalp krizi, sel, deprem ve çeşitli kazalar gibi olağanüstü durumlarda hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunabilmek adına UMKE’ye katılmak isteyenlerin temel niteliklerindendir.

UMKE personeli, farklı sağlık disiplinlerinden gelen ve kendi görev alanlarındaki asli işleriyle birlikte, afet ve acil durumlar için önceden hazırlık yaparak, bu süreçte alacakları özel eğitim ve tatbikatlardan geçerek seçilen istekli sağlık personelidir. İyileştirme sürecinde etkin bir rol alarak toplumların hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerine katkı sağlayan değerli bir görev üstlenir. Bu nedenle UMKE’nin etkinliği, ekip üyelerinin doğru seçimi ve sürekli eğitime önem verilmesi ile sağlanmaktadır. 

UMKE’ye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

  • Başvuru yapacak kişilerin sağlık personeli olmaları gerekmektedir.
  • Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir geçerli mazeretinin olmaması gerekmektedir.
  • Başvuru formunu tam olarak doldurmak gerekmektedir.
  • Başvuru formunda yer alan kişisel bilgiler, öğrenim durumu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin doğru olması gerekmektedir.

UMKE’ye Nasıl Katılabilirim?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) katılım süreci, ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) üzerinden yapılan ön başvurularla başlamaktadır. Başvuru sürecine dahil olmak isteyenlerin, sistem üzerinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Bu formda; kişisel bilgiler, eğitim durumu, doğum yeri ve tarihi gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Tüm başvuranların sağladığı bilgilerin doğru ve güncel olması büyük önem taşımaktadır.

UMKE’ye gönüllü olarak başvurmayı düşünen bireylerin herhangi bir geçerli mazeretinin bulunmaması beklenmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri görev yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ASOS UMKE WEB sayfasında 30 gün süreyle saklanarak, değerlendirmeye tabii tutulmaktadır. Bu süreçte adayların başarılarının ve uygunluklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.


Makale için anahtar kelimeler; umke nedir, umke başvuru, umke açılımı nedir, umke nedir ne iş yapar, umke asos, asos umke başvuru


Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla