Ambulansa hasta yükleniyor
Görsel: Unsplash

ASOS 1 UMKE Başvuru

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye’de afet ve acil durumlarda görev yapan sağlık personellerinden oluşan bir ekiptir.1 UMKE’nin görevleri şunlardır:

 • Deprem, sel, heyelan, yangın, çığ, su baskını, trafik kazaları gibi afet ve acil durumlarda yaralıların kurtarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulması.
 • Afet öncesi, sırası ve sonrasında halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.
 • Afet ve acil durumlarda diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması.
 • Afet ve acil durumlarda sağlık personelinin yönetimi ve koordinasyonu.

UMKE başvuru koşulları nelerdir?

UMKE, her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında görev alabilir. UMKE’ye katılmak isteyenlerin sağlık personeli olmaları gerekmektedir. UMKE personeli çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir.2 UMKE’ye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

 • Başvuru yapacak kişilerin sağlık personeli olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir geçerli mazeretinin olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru formunu tam olarak doldurmak gerekmektedir.
 • Başvuru formunda yer alan kişisel bilgiler, öğrenim durumu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin doğru olması gerekmektedir.

UMKE’ye katılmak isteyenler, ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) üzerinden ön başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak için, başvuru formunun tam olarak doldurması gerekmektedir. Başvuru formunda kişisel bilgiler, öğrenim durumu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgiler yer almaktadır. Başvuru formunda belirtilen tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. UMKE’ye gönüllü olarak başvurmak için herhangi bir geçerli mazeretinizin olmaması gerekmektedir. Başvuru sonrasında, görev yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ASOS UMKE WEB sayfası üzerinde 30 gün süre saklanmaktadır.3

Kaynaklar ve İleri Okuma

 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ulusal_Medikal_Kurtarma_Ekibi ↩︎
 2. https://www.acilcalisanlari.com/umke-nedir-ne-ise-yarar-umkenin-acilimi-ve-gorevleri-nelerdir-2.html ↩︎
 3. https://asos.saglik.gov.tr/Authentication/Login?ReturnUrl=%2f#about ↩︎