Doktor
Doktor

İntörn Doktor Ne Demek?

İntörn doktor, tıp eğitiminin altıncı yılında olan ve tüm teorik sınavlarını başarıyla tamamlamış bir tıp öğrencisidir. Stajyer doktor kavramından farklı olarak intörn doktorlar, dördüncü ve beşinci sınıflarda teorik eğitim alırken altıncı sınıfta intörnlük yaparlar.

İntörnlük eğitiminin temel amacı, tıp öğrencilerinin önceki eğitim dönemlerinde edindikleri bilgi, beceri ve tutumları gerçek bir sağlık hizmeti sunum ortamında uygulama imkanı bulmalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrenciler, tıp mesleğinin pratik yönlerini deneyimleyerek kendilerini daha donanımlı hale getirirler.

İntörnlük Eğitimi Süresi

İntörnlük eğitimi 12 ay boyunca aralıksız devam eder. Bu süre zarfında intörn doktorlar, aşağıdaki branşlarda rotasyonlar halinde görev alırlar:

 • Genel Cerrahi
 • Anesteziyoloji
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • İç Hastalıkları
 • Acil Tıp
 • Nöroloji
 • Psikiyatri
 • Halk Sağlığı
 • Aile Hekimliği
 • Diğer Seçmeli Rotasyonlar

İntörn Doktorların Görevleri ve Çalışma Koşulları

İntörn doktorluk, tıp fakültesi eğitiminin son aşamasıdır ve öğrencilerin tıp mesleğine adım atmadan önce gerekli becerileri ve bilgileri kazanmalarını sağlar. Bu dönemde öğrenciler, klinik ortamda pratik deneyim kazanır, hastaları muayene ve tedavi eder ve tıbbi ekiplerle birlikte çalışarak mesleki sorumluluklarını yerine getirirler.

Görevler

İntörn doktorların temel görevleri şunlardır:

 • Hasta muayenesi ve tedavisi: Hastaların tıbbi öyküsünü alır, fizik muayene gerçekleştirir, teşhis koyar ve gerekli tedavi planını oluşturur.
 • Yatan hastaları takip etme: Hastaların durumunu düzenli olarak takip eder, gerekli tetkik ve işlemleri koordine eder ve tıbbi kayıtlara güncellemeler yapar.
 • Kan örnekleri alma ve kateter yerleştirme: Laboratuvar testleri için kan örnekleri alır ve hastalara venöz kateter yerleştirir.
 • Nöbet tutma: Haftada iki veya üç kez gece nöbetine kalarak acil durumlarda hastalara müdahale eder ve gerekli tıbbi bakımı sağlar.
 • Danışman öğretim üyesine sunum yapma: Her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda bir olgu sunumu ve/veya bir literatür sunumu yapar.
 • Poliklinik uygulamaları, yatan hasta bakımı ve mesleki beceri uygulamalarına katılma: Polikliniklerde hastaları muayene eder, yatan hastalara tıbbi bakım verir ve mesleki becerilerini geliştirir.
 • Vaka sunumları, interaktif eğitim oturumları ve anabilim dalı eğitim ve bilimsel faaliyetlerine katılma: Vaka sunumlarına ve interaktif eğitim oturumlarına katılır, anabilim dalının eğitim ve bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunur.

Çalışma Koşulları

İntörn doktorların çalışma koşulları, staj yaptıkları hastaneye ve kliniklere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, intörn doktorlar haftada 40-48 saat arasında çalışır ve 2-3 nöbet tutarlar. Çalışma saatleri genellikle 08:00-17:00 arasındadır, ancak nöbetlerde gece geç saatlere kadar çalışmaları gerekebilir.

Sorumluluklar

İntörn doktorlar, tıbbi etik ve deontoloji kurallarına uygun şekilde hareket etmek ve hastaların mahremiyetini korumak zorundadır. Ayrıca, hasta bilgilerini ve tıbbi kayıtları gizli tutmak ve hasta güvenliğini her zaman ön planda tutmakla yükümlüdürler.

Yetkiler

İntörn doktorlar, tıp eğitimlerini tamamlamadıkları için bazı tıbbi işlemleri tek başlarına yapamazlar. Yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların muayenesinde ve/veya naklinde tek başına görev alamazlar. Bu gibi durumlarda, daha deneyimli bir hekimin gözetimi ve rehberliğinde hareket etmeleri gerekir.

İntörn Doktorların Maddi Durumları

2024 yılı itibariyle, Türkiye’de intörn doktorların ortalama maaşı 17.800 TL’dir. Bu maaş, asgari ücretten biraz fazladır. Fakat, büyük şehirlerde yaşayan ve kira, ulaşım gibi temel masrafları yüksek olan intörn doktorlar için bu maaş geçim sıkıntısı yaşatabilmektedir.

Ayrıca, maaşlar çalışma yerlerine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Devlet hastanelerinde çalışan intörn doktorlar, özel hastanelerde çalışanlara göre daha düşük maaş almaktadır.

Ek Gelir İmkanları

Bazı intörn doktorlar, nöbet ücretleri veya ek mesailer gibi ek gelir imkanlarından da yararlanabilmektedir. Fakat, bu imkanlar da her zaman yeterli olmayabilmektedir.

Merhaba, ben Dr. Serkan. Hasta Evi adlı bu platformda, yıllardır doktor olarak çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik etmeyi amaçlıyorum. Yıllar süren klinik deneyimlerimle birlikte, hasta odaklı yaklaşımım ve güncel sağlık bilgilerini paylaşma tutkum ile sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu platformda paylaştığım makalelerde, genel sağlık konuları, hastalıklar, tedaviler, yaşam tarzı önerileri ve sağlıklı yaşam hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Sorularınız veya önerileriniz için her zaman açık bir iletişim kanalımız olduğunu unutmayın. Saygılarımla